Wedstrijdreglement

EXCLUSIEVE VERJAARDAG WINACTIE

  • Deelnemen kan vanaf 7 maart 2023 tot en met 28 maart 2023.
  • Schrijf je in op mijn newsletter via sofiedumont.be, incl. verjaardag en receptvoorkeur, en maak kans op een verjaardagstaart die we samen bij jou thuis gaan maken.
  • De 1974e abonnee die het inschrijvingsformulier voltooit, wint!
  • De winnaar zal persoonlijk gecontacteerd worden per e-mail.
  • Bij vragen contacteer sofiedumont.ladychef@gmail.com

OFFICIEEL WEDSTRIJDREGLEMENT

Deze giveaway is een initiatief van de Sofie Dumont Company. Het online inschrijvingsformulier is beschikbaar via sofiedumont.be en deelnemen kan van 7 tot en met 28 maart (zie actievoorwaarden hierboven). Elke speler kan slechts eenmaal deelnemen. De prijs kan in geen geval worden vervangen door of ingewisseld worden voor contanten. Deelname aan de wedstrijd is volledig gratis. Deelname aan deze wedstrijd houdt de volledige aanvaarding in van onderhavig reglement, met inbegrip van alle structurele of wettelijke wijzigingen, die later uit noodzaak kunnen worden aangebracht, bijvoorbeeld bij een geval van overmacht. Waar mogelijk zullen de deelnemers in kennis worden gesteld van dergelijke wijzigingen.

De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. In geen geval kan de organisator aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kosten of voor directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit de deelname aan deze wedstrijd en de toekenning van de prijzen. Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België, met uitzondering van de leden die betrokken worden bij de organisatie van deze wedstrijd. Eventuele berichten, die niet in lijn zijn met de wedstrijdregels en de guidelines van het platform, kunnen ten allen tijde worden verwijderd.

WINNAARS & PRIJZEN

Er zullen 2 winnaars gekozen worden (1x NL/1x FR). Elke winnaar zal met Sofie thuis een taart bereiden (ter waarde van 1.000 € in totaal). Sofie Dumont Company kiest de winnaars obv chronologie uit de lijst met voltooide inschrijvingen per taal. Na 28 maart 2023 zullen de winnaars bekend gemaakt worden. Ze zullen persoonlijk gecontacteerd worden per e-mail.

UITSLUITING

De organisatie kan op elk moment een deelnemer uitsluiten binnen de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de voorziene deelnamevoorwaarden of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan de criteria van deze wedstrijd.

PERSOONSGEGEVENS

De persoonlijke gegevens van deelnemers aan deze wedstrijd zullen niet worden doorgegeven aan derden. De wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt ten strengste nageleefd.

KLACHTEN

Elke klacht in verband met deze campagne moet gemeld worden via sofiedumont.ladychef@gmail.com binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode. Laattijdige klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt on der de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

DISCLAIMER

Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook en Instagram (Meta). Deelnemers kunnen Meta of de organisatoren dan ook op gee n enkele manier verantwoordelijk stellen voor enige vorm van schade ten gevolge van hun deelname.